PDFInE-mail
TCVN 7238:2008TCVN 7240:2003

TCVN 7239:2003


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7239:2003Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7239:2003
Tiêu đề (Việt): Bột bả tường
Tiêu đề (Anh): Skim coat
Năm ban hành: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
Số trang: 12Tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 2098:1993
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.10
Năm/QĐ BH: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóclăng, dùng để cải thiện bề mặt vữa trát trước khi sơn trang trí.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo