PDFInE-mail
TCVN 4448-87TCVN 4450-87

TCVN 4449-87


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 4449-87Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 4449-87
Tiêu đề (Việt): Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu đề (Anh): Urban planning. Design standard
Năm ban hành: 84/UBXD, 17/07/1987
Số trang: 146tr;A4
Tình trạng: A
Keyword: xây dựng
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.020
Năm/QĐ BH: 84/UBXD, 17/07/1987
Tóm tắt: Ap dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới và cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo