In In
TCVN 7956:2008TCVN 7958:2008

TCVN 7957:2008


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7957:2008Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7957:2008
Tiêu đề (Việt): Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu đề (Anh): Drainage and sewerage. External Networks and Facilities. Design Standard
Năm ban hành: 2008-12-30, 2934/QĐ-BKHCN
Số trang: 127trA4
Tình trạng: A
Keyword: thoát nước
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.140.80
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2934/QĐ-BKHCN
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo