PDFInE-mail
TCVN 4117-85TCVN 4119:1985

TCVN 4118-85


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 4118-85Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 4118-85
Tiêu đề (Việt): Hệ thống kênh tưới. Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu đề (Anh): Irrigation systems. Design standard
Năm ban hành: 1985
Số trang: 124tr;A5
Tình trạng: A
Keyword: thiết kế
Chỉ số ĐM: 93
Chỉ số PL: 93.160
Năm/QĐ BH: 1985
Tóm tắt: Quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo