PDFInE-mail
TCVN 4398-87TCVN 4399-87

TCVN 4398:2001


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 4398:2001Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 4398:2001
Tiêu đề (Việt): Thép và sản phẩm thép. Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính
Tiêu đề (Anh): Steel and steel products. Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
Năm ban hành: 2001
Số trang: 20Tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 4398:1987
Tương đương: ISO 377:1997
Chấp nhận một phần: ISO 3785
Keyword: lấy mẫu
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.080.20
Năm/QĐ BH: 2001
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và mẫu thử cơ tính các sản phẩm thép hình, thép thanh, thép tròn, thép tấm và thép ống theo định nghĩa trong ISO 6929. Nếu được thoả thuận trong đơn đặt hàng, tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho các sản phẩm kim loại khác. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thử không phá huỷ. Các phôi mẫu và mẫu thử này dùng trong các phép thử được tiến hành theo các phương pháp quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc tiêu chuẩn vật liệu, trong trường hợp các tiêu chuẩn đó không có thì theo quy định trong tiêu chuẩn thử nghiệm này
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo