PDFInE-mail
TCVN 1650-85TCVN 1651-2:2008

TCVN 1651-1:2008


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 1651-1:2008Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2008
Tiêu đề (Việt): Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn
Tiêu đề (Anh): Steel for the reinforcement of concrete. Part 1: Plain bars
Năm ban hành: 2008-04-17, 707/QĐ-BKHCN
Số trang: 14trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 1651:1985
Keyword: thép tròn, bê tông, thép cốt
Chỉ số ĐM: 91, 77
Chỉ số PL: 77.140.70, 91.080.40
Năm/QĐ BH: 2008-04-17, 707/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt thép bê tông.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo