PDFInE-mail
TCVN 6705:2000TCVN 6706:2000

TCVN 6705:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6705:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6705:2009
Tiêu đề (Việt): Chất thải rắn thông thường. Phân loại
Tiêu đề (Anh): Normal solid wastes. Classification
Năm ban hành: 2009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
Số trang: 8trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 6705:2000
Keyword: phân loại, chất thải rắn
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.030.10
Năm/QĐ BH: 2009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chất thải rắn thông thường để phân biệt các nhóm loại chất thải rắn, phục vụ cho việc quản lý chất thải một cách an toàn đối với con người, đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng với các quy định về quản lý chất thải rắn
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo