PDFInE-mail
TCVN ISO 9001:2000TCVN ISO 9002:1996

TCVN ISO 9001:2008


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN ISO 9001:2008Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2008
Tiêu đề (Việt): Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu
Tiêu đề (Anh): Quality management system. Requirements
Năm ban hành: 2008-12-26, 2885/QĐ-BKHCN
Số trang: 63trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN ISO 9001:2000
Tương đương: ISO 9001:2008
Keyword: hệ thống
Chỉ số ĐM: 03
Chỉ số PL: 01.120
Năm/QĐ BH: 2008-12-26, 2885/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

dodola


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo