PDFInE-mail
TCVN 7571-16:2006TCVN 7571-2:2006

TCVN 7571-1:2006


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7571-1:2006Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7571-1:2006
Tiêu đề (Việt): Thép hình cán nóng. Phần 1: Thép góc cạnh đều. Kích thước
Tiêu đề (Anh): Hot-rolled steel sections. Part 1: Equal-leg angles. Dimensions
Năm ban hành: 2006-12-29, 2923/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Số trang: 8tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 1656:1993 (điều 1-2)
Tương đương: ISO 0657-1:1989
Chấp nhận một phần: TCVN 7571-5:2006
Keyword: thép hình
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.140.75
Năm/QĐ BH: 2006-12-29, 2923/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định kích thước của thép góc cạnh đều cán nóng.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo