In In
TCVN 7043:2002TCVN 7044:2002

TCVN 7043:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7043:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7043:2009
Tiêu đề (Việt): Rượu trắng. Quy định kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): White spirit. Specification
Năm ban hành: 2009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
Số trang: 7trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 7043:2002
Chấp nhận một phần: TCVN 1052:1971
Keyword: quy định
Chỉ số ĐM: 67
Chỉ số PL: 67.160.10
Năm/QĐ BH: 2009-03-16, 345/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại rượu trắng trưng cất và rượu trắng pha chế.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo