In In
TCVN 6287:1997TCVN 6289:1997

TCVN 6288:1997


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6288:1997Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6288:1997
Tiêu đề (Việt): Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt
Tiêu đề (Anh): Cold-reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric
Năm ban hành: 1997-07-25, 963/QĐ-TĐC
Số trang: 15tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: 3101-79
Tương đương: ISO 10544:1992
Chấp nhận một phần: TCVN 6287-1997
Keyword: dây thép
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.140.60
Năm/QĐ BH: 1997-07-25, 963/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với dây thép vuốt nguội làm cốt thép bê tông hay sản xuất lưới thép hàn làm cốt bê tông. Tiêu chuẩn này không bao gồm các dây được sản xuất từ các sản phẩm cuối cùng khác như tấm, ray đường sắt
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo