PDFInE-mail
TCVN 7571-5:2006TCVN 7572-11:2006

TCVN 7572-10:2006


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7572-10:2006Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7572-10:2006
Tiêu đề (Việt): Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc
Tiêu đề (Anh): Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 10: Method for determination of strength and softening coefficient of the original stone
Năm ban hành: 2006-12-29, 2913/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Số trang: 5tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: điều 3.12, 3.14 của TCVN 1772:1987
Keyword: thử
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.30
Năm/QĐ BH: 2006-12-29, 2913/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén và hệ số hoá mềm của đá gốc làm cốt liệu cho bê tông.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo