PDFInE-mail
TCVN 6306-3:1997TCVN 6306-5:1997

TCVN 6306-3:2006


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6306-3:2006Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6306-3:2006
Tiêu đề (Việt): Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí, Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí, Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí
Tiêu đề (Anh): Power transformers. Part 3: Insulation levels and dielectric tests and external clearances in air
Năm ban hành: 2006-12-29, 2908/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Số trang: 53A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 6306-3:1997, TCVN 6306-3-1:1997
Tương đương: IEC 60076-3:2000
Keyword: không khí, Máy biến áp, điện môi, thử, cách điện
Chỉ số ĐM: 29
Chỉ số PL: 29.180
Năm/QĐ BH: 2006-12-29, 2908/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo