PDFInE-mail
TCVN 6150-2:2003TCVN 6151-2:2002

TCVN 6151-1:2002


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6151-1:2002Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6151-1:2002
Tiêu đề (Việt): Ống và phụ tùng nối bằng Polyvinyl clorua không hoá dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật. Phần 1: Yêu cầu chung
Tiêu đề (Anh): Pipes and fitting made of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) for water supply. Specifications. Part 1: General
Năm ban hành: 2002
Số trang: 6Tr;A4

Tình trạng: H
Thay thế: TCVN 6151:1996

Thay thế bằng: TCVN 8491-1:2011
Tương đương: ISO 4422-1:1996
Chấp nhận một phần: TCVN 6151-2:2002
Keyword: ống nước, ống, ống cấp nước
Chỉ số ĐM: 23
Chỉ số PL: 91.140.60
Năm/QĐ BH: 2002
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định những khía cạnh chung của ống, đầu nối, phụ tùng nối (được tạo hình và đúc) và các phụ kiện khác bằng polyvinyl clorua không hoá dẻo (PVC-U), dùng cho hệ thống ống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng. Các phụ tùng nối sản xuất bằng kỹ thuật hàn khí nóng hay bằng tấm nhiệt không được đề cập trong tiêu chuẩn này


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo