PDFInE-mail
TCVN 7569:2007TCVN 7571-11:2006

TCVN 7570:2006


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7570:2006Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7570:2006
Tiêu đề (Việt): Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Aggregates for concrete and mortar. Specifications
Năm ban hành: 2006-12-29, 2913/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Số trang: 14tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 1771:1987
Chấp nhận một phần: TCVN 7572-2:2006
Keyword: bê tông
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.30
Năm/QĐ BH: 2006-12-29, 2913/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc, dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo