In In
TCVN 6335:1998TCVN 6338:1998

TCVN 6336:1998


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6336:1998Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6336:1998
Tiêu đề (Việt): Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt metylen xanh
Tiêu đề (Anh): Standard test method for methylene blue active substances
Năm ban hành: 1998; 2008-12-30, 2925/QĐ-BKHCN
Số trang: 22tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: ASTM D 1129
Keyword: thử
Chỉ số ĐM: 71
Chỉ số PL: 71.040.30
Năm/QĐ BH: 1998; 2008-12-30, 2925/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định các hợp chất phản ứng với metylen xanh dưới điều kiện qui định trong qui trình thử. Các hợp chất này được quy về những chất hoạt động bề mặt như metylen xanh (MBSA) và được tính toán và được báo cáo theo chất chuẩn linear ankyl benzen sunfonat (LAS)
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo