In In
TCVN 1982-77TCVN 1985:1994

TCVN 1984:1994


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 1984:1994Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 1984:1994
Tiêu đề (Việt): Máy biến áp điện lực. Yêu cầu kỹ thuật chung
Tiêu đề (Anh): Power transformers. General technical requirements
Năm ban hành: 1994-12-23, 1527/QĐ-TĐC
Số trang: 10tr;A4
Tình trạng: H
Thay thế: 1984-90
Keyword: yêu cầu kỹ thuật
Chỉ số ĐM: 29
Chỉ số PL: 29.180
Năm/QĐ BH: 1994-12-23, 1527/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Ap dụng cho máy biến áp điện lực thông dụng ba pha ngâm trong dầu có công suất danh định đến 6300 kVA và điện áp đến 35 kV
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo