In In
TCVN 5107:1993TCVN 5108-90

TCVN 5107:2003


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5107:2003Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5107:2003
Tiêu đề (Việt): Nước mắm
Tiêu đề (Anh): Fish sauce
Năm ban hành: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
Số trang: 11tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 5107:1993
Chấp nhận một phần: TCVN 3705:1990
Keyword: nước mắm
Chỉ số ĐM: 67
Chỉ số PL: 67.120.30
Năm/QĐ BH: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo