PDFInE-mail
TCVN 6707:2000TCVN 6708:2000

TCVN 6707:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6707:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6707:2009
Tiêu đề (Việt): Chất thải nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo
Tiêu đề (Anh): Hazardous wastes. Warning signs
Năm ban hành: 2009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
Số trang: 10trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 6707:2000
Chấp nhận một phần: TCVN 6706:2009, TCVN 5053:1990
Keyword: dấu hiệu, chất thải, phòng ngừa
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.030.10
Năm/QĐ BH: 2009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong quá trình lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo