PDFInE-mail


TCVN ISO 13485:2004


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN ISO 13485:2004Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN ISO 13485:2004
Tiêu đề (Việt): Dụng cụ y tế. Hệ thống quản lý chất lượng. Yêu cầu đối với các mục đích chế định
Tiêu đề (Anh): Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes
Năm ban hành: 2005-02-02, 132/QĐ-BKHCN
Số trang: 79tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 13485:2003
Chấp nhận một phần: TCVN ISO 9000:2000 (ISO 9000:2000)
Keyword: quản lý
Chỉ số ĐM: 11
Chỉ số PL: 03.120.10
Năm/QĐ BH: 2005-02-02, 132/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng trong đó một tổ chức cần thể hiện khả năng cung cấp dịch vụ liên quan đáp ứng đúng những yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chế định áp dụng cho dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo