PDFInE-mail
TCVN 7435-1:2004TCVN 7436:2004

TCVN 7435-2:2004


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7435-2:2004Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7435-2:2004
Tiêu đề (Việt): Phòng cháy, chữa cháy . Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng
Tiêu đề (Anh): Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 2: Inspection and maintenance
Năm ban hành: 2005-01-14, 60/QĐ-BKHCN
Số trang: 23tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 11602-2:2000
Chấp nhận một phần: TCVN 6100
Keyword: chữa cháy
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.220.30
Năm/QĐ BH: 2005-01-14, 60/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử định kỳ các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo