PDFInE-mail
TCVN 6659:2000TCVN 6661-1:2000

TCVN 6660:2000


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6660:2000Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6660:2000
Tiêu đề (Việt): Chất lượng nước. Xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải
Tiêu đề (Anh): Water quality. Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ and Ba++ using ion chromatography. Method for water and waste water
Năm ban hành: 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
Số trang: 26tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 14911:1988
Chấp nhận một phần: TCVN 6201:1995
Keyword: chất lượng
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.060
Năm/QĐ BH: 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các cation Li+, Na4+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan trong nước (ví dụ nước uống, nước mặt, nước thải). Xử lý mẫu trước (thí dụ pha loãng) và dùng detector độ dẫn (CD) cho khoảng làm việc như ở bảng 1. áp dụng phương pháp này cho các mẫu nước thải cần thử trong từng trường hợp


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo