PDFInE-mail


TCVN ISO 14001:2005


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN ISO 14001:2005Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN ISO 14001:2005
Tiêu đề (Việt): Hệ thống quản lý môi trường. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề (Anh): Environmental management systems. Requirements with guidance for use
Năm ban hành: 2006-07-28, 1696/QĐ-BKHCN
Số trang: 73tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN ISO 14001:1998
Tương đương: ISO 14001:2004
Keyword: môi trường
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.020.10
Năm/QĐ BH: 2006-07-28, 1696/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho một tổ chức triển khai và áp dụng một chính sách và mục tiêu có xem xét đến các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác mà tổ chức đề ra và các thông tin về các khí cạnh môi trường có ý nghĩa.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo