PDFIn

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2012 feed

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) CÔNG BỐ NĂM 2012


TCVN 9317:2012 (ISO 14154:2000) Chất lượng đất - Xác định một số clorophenol - Phương pháp sắc ký khí dùng detector bẫy electron

TCVN 9318:2012 (ISO 18287:2006) Chất lượng đất - Xác định hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) - Phương pháp sắc ký khí dùng detector khối phổ (GC -MS)

TCVN 9319:2012 Chất lượng nước - Xác định tổng Nitơ sau khi phân hủy bằng UV - Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy ( CFA và FIA) và phát hiện phổ

TCVN 9320:2012 Máy làm đất. Phương pháp thử nghiệm để đo lực kéo trên thanh kéo

TCVN 9321:2012 Máy làm đất. Phương pháp xác định trọng tâm

TCVN 9322:2012 Máy làm đất. Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tắc

TCVN 9323:2012 Máy làm đất. Máy xúc lật. Các phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật

TCVN 9324:2012 Máy làm đất. Máy đào thủy lực. Phương pháp đo lực đào

TCVN 9325:2012 Máy làm đất. Phương pháp xác định tốc độ di chuyển

TCVN 9326:2012 Máy làm đất. Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác

TCVN 9327:2012 Máy làm đất. Phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy

TCVN 9328:2012 Máy làm đất. Phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp

TCVN 9329:2012 (ISO 10567:2007) Máy làm đất. Máy đào thủy lực. Sức nâng

TCVN 9330-1:2012 (ISO 14461-1:2005) Sữa và sản phẩm sữa. Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật. Phần 1: Đánh giá năng lực thực hiện đếm khuẩn lạc

TCVN 9330-2:2012 (ISO 14461-2:2005) Sữa và sản phẩm sữa. Kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm vi sinh vật. Phần 2: Xác định độ tin cậy số đếm khuẩn lạc của các đĩa song song và các bước pha loãng liên tiếp

TCVN 9331:2012 (ISO/TS 22117:2010) Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hướng dẫn và các yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng thử nghiệm

TCVN 9332:2012 (ISO/TS 19036:2006) Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo đối với các phép phân tích định lượng

TCVN 9333:2012 Thực phẩm. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký khí lỏng khố phổ hai lần. Phương pháp Quechers

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCVN 9335:2012 Bê   tông   nặng   –   Phương   pháp   thử không phá hủy  –  Xác  định  cườ ng  độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

TCVN 9336:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat

TCVN 9337:2012 Bê tông nặng – Xác định độ   thấm ion clo bằng phương pháp đo điệ n lượng

TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9339:2012 Bê  tông  và  vữa xây dựng – Phương pháp xác định PH

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt  pha trượt – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất thải tĩnh

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

TCVN 9347:2012 Cấu  kiện  bê  tông  và  bê  tông  cốt  thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền độ cứng và khả năng chống nứt

TCVN 9348:2012 Bê  tông  cốt  thép  – Phương  pháp  điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCVN 9349:2012 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

TCVN 9350:2012 Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

TCVN 9351:2012 Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

TCVN 9352:2012 Đất xây dựng   –   Phương   pháp   thí nghiệm xuyên tĩnh

TCVN 9354:2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

TCVN 9357:2012 Bê tông nặng –  Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị  cho các công trình công nghiệp– Yêu cầu chung

TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế  và thi công

TCVN 9360:2012 Quy  trình  kỹ   thuật  xác  định  độ lún công trình dân dựng và  công  nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế  nền nhà và công trình

TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ  thuật  cho nhàcao tầng

TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuạt đo đạc và phục vụ công tác thi công

TCVN 9365:2012 Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ

TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại

TCVN 9369:2012 Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9370:2012 Trâu giống. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9371:2012 Ngựa giống. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9372:2012 Tàu thủy lưu trú du lịch. Xếp hạng

TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thống phân phối cáp tín hiệu truyền hình. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC)

TCVN 9374:2012 Mạng viễn thông. Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp 2048 Kbit/s

TCVN 9375:2012 Mạng viễn thông. Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH. Đặc tính kỹ thuật

TCVN 9376:2012 Nhà  lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu  - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về  tính toán

TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCVN 9381 :2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TCVN 9382:2012 Chọn  thành phần  bê  tông  sử dụng cát nghiền

TCVN 9383:2012 Thử  nghiệm khả  năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy

TCVN 9384:2012 Băng chứa nước  dùng  trong  mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.

TCVN 9385:2012 Chống  sét  cho  công  trình xây dựng  – Hướng dẫn thiết, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCVN 9386-1:2012 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

TCVN 9386-2:2012 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật

TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu  bê tông cốt thép –  Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 9392:2012  Thép cốt bê tông – Hàn hồ  quang

TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử  nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc

TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9396:2012 Cọc khoan ngồi – xác định tính đồng nhất của bêtông – phương pháp xung siêu âm

TCVN 9397:2012 Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung

TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012 Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  –  Xác định độ nghiêng bằng  phương  pháp trắc địa

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa

TCVN 9402:2012 Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng vùng các–tơ

TCVN 9403:2012 Gia cố  nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng

TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng – Phân loại

TCVN 9405:2012 Sơn  tường  dạng  nhũ  tương  –  Phương phá  xác định độ bền  nhiệt ẩm  của màng sơn

TCVN 9406:2012 Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô

TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9412:2012 Mộ và bia mộ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. An toàn phóng xạ

TCVN 9414:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp Gamma

TCVN 9415:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp xác định liều tương đối

TCVN 9416:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường. Phương pháp khí phóng xạ

TCVN 9417:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

TCVN 9418:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp khí phóng xạ

TCVN 9419:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phổ Gamma

TCVN 9420:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phổ Gamma phông thấp

TCVN 9421:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Gamma mặt đất

TCVN 9422:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân

TCVN 9423:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều

TCVN 9424:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp trường chuyển

TCVN 9425:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Tellua

TCVN 9426:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp Georada

TCVN 9427:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo biến thiên từ

TCVN 9428:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ khu vực

TCVN 9429:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ độ chính xác cao

TCVN 9430:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Đo trường từ chi tiết

TCVN 9431:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện từ tần số rất thấp

TCVN 9432:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp điện trở

TCVN 9433:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương pháp ảnh điện

TCVN 9434:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Công tác trắc địa phục vụ địa vật lý

TCVN 9435:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Liên kết, hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9437:2012 Khoan thăm dò địa chất công trình

TCVN 9438:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ bền nén một trục nở hông

TCVN 9458:2012 (ASTM D 4503-08) Chất thải rắn. Phương pháp hòa tan bằng lithimetaborat nóng chảy

XEM TIẾP DANH MỤC

TẢI FILE - TOÀN BỘ DANH MỤC
Bảng quảng cáo