PDFIn

Toàn bộ Danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) feed

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2012

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2011

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2010

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2009

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2008

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2007

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2006

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2005

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2004

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2003

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2002

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2001

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 2000

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1999

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1998

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1997

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1996

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1995

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1994

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1993

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1992

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1991

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1990

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1989

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1988

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1987

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1986

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1985

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1984

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1983

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1982

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1981

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1980

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1979

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1978

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1977

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1976

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1975

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1974

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1973

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1972

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1971

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1970

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1969

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1968

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1967

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1966

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1965

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1964

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) công bố năm 1963Sắp xếp theo:     Hiển thị #  

Kết Quả 1 - 100 trong 10419

QCVN 01-01:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-02:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-03:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-04:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-05:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-06:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-07:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến Chè. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-08:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến Điều. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-09:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến rau quả. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-14:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-15:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-16:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-17:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-18:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-19:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-20:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-21:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp kiểm tra củ, quả xuất nhập khẩu và quá cảnh 
Xem chi tiết...


QCVN 01-22:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-23:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-24:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-25:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-26:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cà phê nhân. Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Xem chi tiết...


QCVN 01-27:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Nhân hạt điều. Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Xem chi tiết...


QCVN 01-28:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Chè. Quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-29: 2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa 
Xem chi tiết...


QCVN 01-30: 2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu độc thân hại lúa. 
Xem chi tiết...


QCVN 01-31:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) hại lúa 
Xem chi tiết...


QCVN 01-32:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình kiểm định nấm có ích nhập khẩu trong khu cách li kiểm dịch thực vật 
Xem chi tiết...


QCVN 01-33:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh cây hương lúa (Balansia oryzae - sativae Hashioka) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam 
Xem chi tiết...


QCVN 01-34:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936 và Ditylenchus destructor Thorne, 1945 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-35:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định tuyến trùng bào nang Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 và Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-36:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình phân tích nguy cơ dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-37:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại cây thông và cây phi lao, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-38:2010/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng, 
Xem chi tiết...


QCVN 01-39:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-40:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-41:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-42:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-43: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-44: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-45: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-46: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-47: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-48:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-49:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-50:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-51:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-52: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-53: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-55:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-56: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-57: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-58: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-59:2011/BNNPTN

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-60:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-61:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-62:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-63:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-64: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-65: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-66: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-67: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-68: 2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-71:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-72:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-73:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-74:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-75:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-76:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-77:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-79:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-80:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-81:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-82:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01-83:2011/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01:2007/BKHCN

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng nhiên liệu điêzen 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BCT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BGTVT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chờ xô hóa chất nguy hiểm 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BLĐTBXH

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BTC

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BTNMT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BTTTT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2008/BXD

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2009/BKHCN

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2009/BYT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 
Xem chi tiết...


QCVN 01:2011/BCA

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01:2011/BCT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 01:2011/BYT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản. Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-02:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản. Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-03:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-04:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-05:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 02-06:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0


QCVN 02-07:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-08:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-09:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho lạnh thuỷ sản. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...


QCVN 02-10:2009/BNNPTNT

Đánh giá trung bình:
0 stars  Tổng số phiếu: 0
Quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở thu mua thuỷ sản. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Xem chi tiết...

Hiển thị #  
Kết Quả 1 - 100 trong 10419
Bảng quảng cáo