PDFInE-mail
QCVN QTĐ-5:2009/BCTQCVN QTĐ-7:2009/BCT

QCVN QTĐ-6:2009/BCT


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

QCVN QTĐ-6:2009/BCTLiên hệ với chúng tôi về sản phẩm này

Ký hiệu tiêu chuẩn: QCVN QTĐ-6:2009/BCT
Tiêu đề (Việt): Quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện. Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện
Tiêu đề (Anh): Technical Codes for Operating and Maintainance Power system facitilies
Năm ban hành: 2009-12-31, 40/2009/TT-BCT
Số trang: 85A4
Tình trạng: A
Keyword: thiết bị, kỹ thuật điện, vận hành, hệ thống điện
Năm/QĐ BH: 2009-12-31, 40/2009/TT-BCT


Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho standards này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Banner